Ofis Taşıma

Ofis Taşıma

İstan­bul Ofis Taşı­ma Biz İstan­bul içi ve Türkiye geneli size nakliy­at alanın­da çözüm öner­i­leri sunarak sizi sorun yaşa­madan taşıy­oruz. Biz­im ile taşının kafanız ağrı­masın. Mobilyalarınız, beyaz eşyalarınız ve diğer tüm eşyalarınız dahi uzman ekip­ler­im­iz tarafın­dan demonte edilir ve uygun malzemel­er­le ambal­a­jlanır ve taşı­maya uygun hale getir­ilir. eşyalarınız taşındık­tan son­ra yeni mekanınız­da eşyalarınız yeniden monte edilir ve kul­lanı­ma hazır kale getir­ilir.

İstan­bul Ofis Taşıyan Fir­malar

Taşı­ma işinin hemen ardın­dan eşyalarınız her­han­gi bir hava muhale­fetinden veya yol­cu­luk esnasın­da oluşa­bile­cek her­han­gi bir sorun­dan etk­ilen­meye­cek şek­ilde uygun şart­lar­la donatılmış araçlarımıza yük­lenerek yol­cu­luğa hazır hale getir­ilir.

İstan­bul İş Yeri Taşı­ma 0532 5705736 Paketleme işle­mi taşın­ma işinin en sıkın­tılı ve zah­metli işidir. Bu zah­met pro­fesy­onel ekip­ler­im­iz tarafın­dan zah­metten çıkıp zevke dönüşüy­or. Siz­lerin yer­ine bu işi ekip­ler­im­iz yaparak siz­leri bu zah­metten kur­tarıy­oruz.

İstan­bul Ofis Nakliye­si sizlere hizmet ver­mek­te­dir.

Evden eve yük ve eşya taşı­ma işleriniz için bizi ara­manız yeter­li. Uzman ekipler­le eşya kolileme ve ambal­a­jla­ma hizmeti için size destek ver­mek­tey­iz.  Gerek­tiğinde asan­sör­lü olarak eşyalarınız taşınır.

Araç çubuğuna atla