Ev Taşıma 05325705736

Ev Taşı­ma İstan­bul Evden Eve Nakliy­at Tok­taş Evden Eve Nakliy­at İstan­bul  Dan Türkiye Geneli Ev Taşı­ma Hizmeti Ver­mek­te­dir 05325705736

Pro­fesy­onel Ev Taşı­ma

Nakliye Ekip­ler­im­iz Gereken Bütün Evrak­lara Sahip Olup Refer­anslara Yüz yüze Görüşülerek Kon­trol Edilmek­te­dir Hizmet Kalitesi­ni En İyi Nok­taya Getirmek Amacıy­la Nakliy­at Özel Eğitim­ler Ver­mek­te­dir,

Zarar Güvence­si 

Eşyalarınız Taşın­ma Önce­si Kon­trol Edildik­ten Sonra,Taşıma Son­rası Oluşan Zarar Ve Hasar­ları Nakliy­at Ekibi Tarafın­dan Karşılan­mak­tadır,

Sizin Yanın­dayız 

Her­han­gi Bir İhtiy­acın Olduğuğunuz­da Biz­im­le İletişime Geç­m­eniz Yeter­li Ola­cak­tır Sorun Yaşa­manız Durum­lar­da Tok­taş Nakliyat,n Çöze­ceğin­den Emin Ola­bilirsiniz.

Sabit Fiy­at Garan­tisi 

Rez­er­vasy­on Sırasın­da Gördüğün Fiy­atın Ek Veya HATALI bir talebin olmadığı sürece dEĞİŞMEYE­CEĞİN­DEN emin ola­bilirsiniz

Araç çubuğuna atla