Eşya Depolama

Eşya Depolama

Tok­taş Nakliy­at güvence­si ile eşyalarınızı kiralık olarak depo­larımız­da güven­li bir şek­ilde tutabilirsiniz. İstan­bul Kiralık Eşya depo­la­ma işlerinde size yardım­cı ola­bil­i­riz. Parça eşyalarınız veya 1+1 kiralık eşya depo­la­ma, 2+1 kiralık eşya depo­la­ma, 3+1 kiralık eşya depo­la­ma, iş yeri depo­la­ma, ofis malzemeleri depo­la­ma vb işlerinizi yap­mak­tayız. Depo­larımız­da bulu­nan eşyalarınız sig­or­ta kap­samın­da olmak­tadır. Eşyalarınızı güven­le bizlere kiralık olarak bırak­a­bilirsiniz. eşya depo­la­ma istan­bul

Kiralık Eşya Depo­su İstan­bul Evleriniz­den eşyalarınızı topla­yarak depo­muza getiriy­oruz. Bütün eşyalarınız kaplanır ve özel kolilere konu­larak depo­lar­da tutu­lur. İstan­bul’­da kiralık depo ihtiyaçlarınız­da size çözüm sun­abilmek­tey­iz.

Ev eşyası depo­la­ma İstan­bul

Kısa ve ya uzun süre­li ev eşyalarınızı depo­larımız­da kiralık olarak tutabilirsiniz. Eşya depo­la­ma yaparken bizler ürün ve malzemelerinizi, eşyalarınızı sig­or­talı olarak depo­lar ve sözleşmeli olarak tes­lim almak­tayız. Ev eşyalarınızı güven­li bir şek­ilde bizlere emanet ede­bilirsiniz. İstan­bul kiralık eşya depo fiy­at­ları

Eşya Depo­su İstan­bul

Tok­taş Nakliy­at güvence­si ile bütün eşyalarınızı depo­larımıza kiralık olarak bırak­a­bilirsiniz.

Araç çubuğuna atla